UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ONLINE

JSME VÁM OPRAVDU BLÍZKO, STUDUJTE S U3V

Řadu z námi nabízených kurzů můžete studovat přímo z domova. Online kurzy probíhají naživo přes platformu Google Meet, posluchači se scházejí v online prostoru ve stejný čas v předem vyhlášených termínech. Nejedná se o předtočená videa, přednášku vede živě lektor a po skončení přednášky je prostor pro dotazy posluchačů.   

Děkujeme všem lektorům a přednášejícím za ochotu realizovat kurzy touto formou. Obrazový ani zvukový záznam z přednášky nepořizujeme.

NABÍDKA ONLINE KURZŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Na online kurzy se přihlásíte pohodlně přes odkaz www.au3v.zcu.cz/rezervace. V nabídce místa studia zvolte: Online výuka U3V

České dějiny - Historie státu československého 1918 – 1992

 • online
 • vyučující: PhDr. Miroslav Breitfelder, PhD.
 • výuka bude probíhat v ÚTERÝ 09:30 - 11:00 hod, první přednáška 24. 09. 2024

Českoslovenští letci v první polovině 20. století - západní fronta

 • online
 • JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZ
 • vyučující: PhDr. Daniel Švec
 • výuka bude probíhat ve ÚTERÝ 15:30 - 17:00 hod, první přednáška 17. 09. 2024

Egyptologie - Život starých Egypťanů

 • online
 • vyučující: Mgr. Petra Maříková Vlčková
 • výuka bude probíhat ve STŘEDU 13:00 - 14:30 hod, první přednáška 25. 09. 2024

Ergoterapie v praxi aneb cvičení pro pohodu těla i duše

 • online
 • JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZ
 • vyučující: Bc. Helena Bílková
 • výuka bude probíhat ve ÚTERÝ 16:30 - 18:00 hod, první přednáška 24. 09. 2024

Krajina v souvislostech

 • online
 • vyučující: Václav Čubr, DiS.
 • výuka bude probíhat ve ÚTERÝ 10:00 - 11:30 hod, první přednáška 17. 09. 2024

Mozkový jogging pro třetí věk

 • online
 • vyučující: Mgr. Zdeněk Gloz
 • výuka bude probíhat v PONDĚLÍ 10:00 - 11:30 hod, první přednáška 23. 09. 2024

Pohádky, pověsti a legendy Plzeňska

 • online
 • doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 • výuka bude probíhat v PONDĚLÍ 10:00 - 11:30 hod, první přednáška 16. 09. 2024

Politologie (ne)všedního dne

 • online
 • vyučující: PhDr. Daniel Šárovec
 • výuka bude probíhat ve ÚTERÝ 13:00 - 14:30 hod, první přednáška 17. 09. 2024

Příběhy z dějin Anglie

 • online
 • vyučující: JUDr. Bc. Jan Podola
 • výuka bude probíhat ve ČTVRTEK 13:00 - 14:30 hod, první přednáška 19. 09. 2024

Tvoříme zahradu: Principy a inspirace

 • online
 • Ing. Alena Zelenková
 • výuka bude probíhat ve STŘEDU 10:00 - 11:30 hod, první přednáška 18. 09. 2024

Umělecká panoramata: Cesta za hranice výrazu a inspirace

 • online
 • vyučující: Mgr. Aleška Čeňková
 • výuka bude probíhat v PONDĚLÍ 15:00 - 16:30 hod, první přednáška 23. 09. 2024

Základy astronomie

 • online
 • vyučující: Lumír Honzík
 • výuka bude probíhat v PÁTEK 09:40 - 11:55 hod, první přednáška 11. 10. 2024

Dokumenty