1-4

PRAVIDLA A PODMÍNKY STUDIA NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU

Pro úspěšné absolvování studia na Univerzitě třetího věku je potřeba splnit několik podmínek. Rádi vás s nimi seznámíme.

Doba a čas konání výuky

Výuka se realizuje dle harmonogramu, kde je uvedeno téma, místo konání přednášky i doba její realizace. Obvyklý časový rámec vysokoškolské přednášky je 90 minut (hodina a půl).

Na svoji výuku se dostavte max. 15–30 minut před vlastním zahájením přednášky. Pokud přijdete dříve, probíhá zpravidla na učebně jiná výuka. Prosíme, nevstupujte do tříd a využijte k čekání jiných prostor – chodbu, kavárnu, knihovnu, apod. Děkujeme za pochopení.

Délka studia a studijní nároky

Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 60% účast na prezenční výuce. Standardní délka studia na U3V je dva až tři roky.

Pokud chcete úspěšně zakončit studium, je nutné vystudovat 4 semestry vámi vybraného oboru (tzn. dva roky) a k tomu 2 semestry dalšího volitelného předmětu (tzn. jeden rok). Studovat je můžete i zároveň, vše ale musíte stihnout během 3 let. Během tříletého studia by tedy měli posluchači U3V absolvovat celkem 6 semestrů, vyhotovit 6 semestrálních prací a získat tak 6 zápočtů.

Na zápočet má nárok každý, kdo za daný semestr splnil 60% docházku a zároveň odevzdal semestrální práci, která mu byla lektorem uznána jako úspěšná. Poté mu bude úspěšné zakončení každého semestru potvrzeno razítkem ZÁPOČET do indexu, celkem tedy musíte mít 6 zápočtů (razítek v indexu).

Úplná pravidla dostává každý nový účastník U3V při zápisu.

Zakončení studia a možnost dalšího vzdělávání

Úspěšní absolventi budou po skončení příslušného školního roku pozváni k slavnostnímu absolutoriu (promoci).

V tuto chvíli můžete začít studovat nový tříletý cyklus přednášek dle své volby. Pouze není možné uplatnit zápočty získané navíc během předchozího studia. Okamžikem absolutoria se všechny nasbírané zápočty „škrtají“, a to včetně nadpočetných. Vaše studium a radost z poznání začínají nanovo od počátku.

Přednášky lze navštěvovat i bez zpracování závěrečné práce

Přednášky jsou otevřené všem. I účastníci, kteří nechodí pravidelně nebo nechtějí psát závěrečné práce, se mohou na daný předmět přihlásit. Stačí zaplatit účastnický poplatek a chodit dle své chuti. Tito posluchači však nemohou být přizváni k promoci a neobdrží osvědčení o studiu.

Ceníme si vašich postřehů a připomínek

Na konci akademického roku mohou všichni posluchači U3V vyplnit tzv. evaluaci, písemné hodnocení. Zde se můžete svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého ročníku podle pravidla „co na srdci, to v hodnocení“. Tato zpětná reakce je pro nás cenným zdrojem informací. Máte-li jakékoli připomínky, nápady, podněty či přání, velmi rádi jimi projdeme a budeme v nich hledat inspiraci pro další rozvoj naší univerzity.